ΜΕΣ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟ ΜΥΛΟ - ΜΑΡΙΩ @ ΑΒΑΤΟ LIVE-STAGE