ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΙΡΛΗΣ @ ΑΒΑΤΟ LIVE-STAGE