ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ - ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ @ ΑΒΑΤΟ LIVE-STAGE